Onze overtuiging

Motivatie en passie voor onze doelgroep

De extra stap zetten die nodig is om mensen verder te helpen

Hierbij maakt het niet uit hoe complex of ingewikkeld de zorgvraag is. Wij geven niet op. De extra stap zetten wij vanuit onze intrinsieke motivatie en de sterke passie voor onze doelgroep. Deze passie wordt gedeeld door iedere medewerker die werkzaam is voor De Duijf. Door onze betrokken bevlogenheid met de cliënt wordt de ‘extra stap’ veelal vanzelf gezet. Hier krijgen wij energie van. De cliënt mag van De Duijf meer verwachten dan enkel ondersteuning binnen het kader van de indicatie. Wij ondersteunen onze cliënten op alle leefgebieden waar een hulpvraag is. Dit is voor iedereen anders. Dit is in onze filosofie essentieel voor een goede ondersteuning van onze doelgroep.

Onze visie

Binnen de Duijf geloven wij dat iedere individu gelijke kansen en aandacht verdient. Iedereen kan te maken krijgen in zijn/haar leven waarbij hulp nodig is. De Duijf wil zoveel mogelijk mensen op weg helpen naar een ‘zorgeloos’ bestaan. Hierbij maakt het niet uit hoe complex of ingewikkeld de zorgvraag is. Wij geven niet op!

Strategie

Binnen De Duijf staat de cliënt-hulpverlener relatie centraal. Wij vinden het zeer belangrijk dat er sterke en duurzame relaties worden opgebouwd met de cliënt waarbij vertrouwen het kernwoord is. Om deze vertrouwensband te realiseren geven wij de professionals hiertoe veel ruimte en vrijheid.