Onze aanpak

Iedereen heeft bijna dagelijks te maken met kleinere of grotere problemen. Vaak kunnen mensen die zelf oplossen. Soms lukt dat niet. Zij kunnen met vragen of problemen een beroep doen op ons maatschappelijk werk. Wij bieden maatschappelijke ondersteuning aan bijvoorbeeld bij:

1. Huisvesting
Woonsituatie van de cliënt;

2. Financiën
Financiële situatie van de cliënt en bestedingspatroon;

3. Sociaal functioneren
Relatie tussen de cliënt en zijn omgeving (waaronder zijn/haar gezin, familie, hulpverleners), inclusief zijn maatschappelijk gedrag (eventueel relatie met Justitie);

4. Psychisch functioneren
Het ‘welbevinden’ van de cliënt, inclusief eventueel psychiatrisch ziektebeeld en verslavingsgedrag;

5. Zingeving
Datgene wat de cliënt motiveert om te leven (bijvoorbeeld een levens- of geloofsovertuiging);

6. Lichamelijk functioneren
Fysieke gesteldheid van de cliënt en zelfzorg;

7. Praktisch functioneren
Huishoudelijke en technische vaardigheden, administratie, taalvaardigheden;

8. Dagbesteding
Dag-invulling van de cliënt (werk, sociale activering, hobby’s, studieactiviteiten).