Gespecialiseerd ambulante begeleiders

Optimaal benutten van eigen mogelijkheden

Gekwalificeerde begeleiders
Onze ambulante begeleiders zijn gekwalificeerde begeleiders die opgeleid en gespecialiseerd zijn in het begeleiden van diverse doelgroepen.

Persoonlijke situatie
Onze ambulante begeleiders stemmen de begeleiding af op de persoonlijke situatie van de cliënt.  Zij dragen zorg voor de individuele begeleiding rondom de cliënt.

Begeleidingsmethode
Onze aanpak is erop gericht eerst de rust en stabiliteit te creëren en vervolgens mensen zo snel mogelijk weer in hun eigen kracht te brengen. Dat doen we volgens een methodische verantwoording van, probleem gebieden en krachten, proces, praktisch- materiële methode en dat via het 8- fasen model. We brengen de actuele situatie in kaart en stemmen hierop af met het team en de cliënt.

Voordelen en resultaten

Snel, flexibel en
zonder wachttijd

Snel starten
Onze ambulante begeleiders hebben als voordeel snel en flexibel te kunnen starten. U hoeft niet lang op antwoorden te wachten. Met als resultaat snel te kunnen starten, korte lijntjes, met regelmaat out of the box denken.

Zoeken naar oplossingen
Heb je als professional te maken met iemand psychische aandoeningen zoals vermeldt onder expertises, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn bereid om altijd met u mee te denken en te zoeken naar mogelijkheden en oplossingen.

Geen wachttijden
Wij hanteren geen wachttijd voor overleg waardoor snel schakelen mogelijk is ongeacht het antwoord op de zorgvraag.

Werkwijze

Aanmelding en verplichte bijdrage

Aanmelden client
De aanmelding van cliënten verloopt via het aanmeldformulier van de WMO  (wet maatschappelijke ondersteuning) Katwijk , zij beoordelen via een gesprek of je de begeleiding bij ons kan krijgen. Ook kunt u contact opnemen voor collegiaal overleg .

Verplichte vaste bijdrage
Als je een indicatie hebt via de WMO kost je een eigen bijdrage van €19 per maand. Dit zijn vastgestelde landelijke tarieven. Als je een WLZ indicatie hebt is de eigen bijdrage die u moet betalen afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Ook hierin kunnen wij ondersteunen.

Waarom de Duijf

Waarom De Duijf
als zorgpartner.

Wij kunnen in bijna alle situaties heel snel starten.

U krijgt snel antwoorden wanneer er behoefte is aan collegiaal overleg.

Kwaliteit staat bij ons voorop dat begint direct bij de kennismaking

Wij denken out-of-the-box.

Wij zijn creatief en denken in mogelijkheden.

Wij zijn goed bereikbaar en u krijgt veelal antwoord op dezelfde dag.

Wij zijn empathisch en flexibel.

Kunnen we je helpen?

Heb je als zorgprofessional een vraag over onze ambulante zorg?
We vertellen je er graag meer over.