Modulair pakket
Re–integratie diensten

Het kan zijn dat je een grote afstand hebt tot het maatschappelijk verkeer. Hierdoor ben je (nog) niet in staat om deel te nemen aan enige re-integratieactiviteiten. Voorbeeld is dat je geen of weinig contact met anderen buiten de eigen huiselijke kring hebt. Hier komen wij in beeld.

Re-integratiedienst
Werkfit Maken

In deze fase is het doel om je, wanneer je een uitkering van het UWV krijgt, weer Werkfit te maken. Hier hebben we veel aandacht voor werkvermogen en sollicitatiecapaciteiten. Werkfit Maken kan zowel ingezet worden wanneer je bij een bedrijf wilt werken of misschien zelfs wilt gaan ondernemen.