Weer aan het werk met De Duijf Katwijk

Hoe gaat het in zijn werk

Tijdens onze re-integratie diensten werken wij in verschillende tredes. Namelijk trede 1, trede 2 en trede 3. Hieronder kort uitgelegd:

Trede 1: Participatie interventie
Hierbij is een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer en is deelname aan re-integratieactiviteiten nog een stap te ver.

Trede 2: Bevorderen maatschappelijke deelname
In deze trede gaan we inzoomen op de grenzen van de cliënt, het bewaken daarvan en samen ontdekken wat wel kan.

Trede 3: Begeleiding bij scholing
Samen een studieplan maken, ondersteunen en voortgang bewaken.

Trede 1

Participatie interventie

Het kan zijn dat je een grote afstand hebt tot het maatschappelijk verkeer. Hierdoor ben je (nog) niet in staat om deel te nemen aan enige re-integratieactiviteiten. Voorbeeld is dat je geen of weinig contact met anderen buiten de eigen huiselijke kring hebt. Na onze inzet moet de cliënt zich op trede 2 van de participatieladder bevinden.

Voorbeelden:

 • Het krijgen van meer zelfvertrouwen
 • Samen oefenen wat je moeilijk vindt
 • Leren omgaan, het ontdekken van je eigen kwaliteiten en beperkingen
 • Het aanleren van sociale vaardigheden
Systematische aanpak

Dienstverlening / Methodiek

In de gekozen werkwijze is aandacht voor de volgende punten:

 1. Inventariseren of je herkent of je in de wachtstand zit.
 2. We gaan samen na wat je hebt gedaan om uit de situatie te komen (bijvoorbeeld behandelingen door een coach).
 3. Samen brengen we in kaart welke (extra) dingen je kunt doen om uit de wachtstand te komen en wat je nodig hebt om ook echt actie te ondernemen.

Voorbeelden: (trede 2)

Samen met jou zoeken we uit wat nodig is:

 • Waar liggen je eigen grenzen
 • Het bewaken van je eigen grenzen
 • Positief leren denken
 • Tips om dag- en nachtritme goed in te delen
 • Samen een activiteit vinden die aansluit bij je eigen interesse
 • Het ontdekken van je eigen kwaliteiten

Voorbeelden: (trede 3)

 • Een studieplanning maken, ondersteunen bij het plannen en organiseren hiervan
 • Blijven motiveren zodat je de motivatie behoudt
 • Je voortgang controleren en bewaken in de vorm van huiswerkbegeleiding

Kunnen we je helpen?

Op zoek naar begeleiding bij re-integratie voor het UWV?
Wij zijn er voor jou en vertellen je graag hoe we werken.

Je kan je aanmelden via het contactformulier of bellen/mailen. Vervolgens gaan we samen met jou kijken wat jij echt nodig hebt. Hierbij wordt je ondersteund door ons team. Wij houden contact met je over jouw persoonlijke plan en natuurlijk de vooruitgang.