Woonzorg


De Duijf biedt woonzorg aan jongvolwassenen met een indicatie. De jongvolwassenen functioneren sociaal enkel beperkt zelfstandig.

De zorgwoning is gevestigd aan de Jan Tooropstraat 5, 2225 ZH te Katwijk. Deze zorgwoning biedt een veilige en vertrouwde werkwoonomgeving voor de bewoners. De woonzorg binnen De Duijf is gericht op het stimuleren van (woon)zelfredzaamheid bij onder meer het uitvoeren van taken en de regievoering op het eigen leven. Daarnaast ondersteunen wij bewoners bij het sociaal zelfredzaam zijn.

Wij laten onze bewoners naar mogelijkheden en motivatie mee doen in de maatschappij. Ook op psychosociaal en cognitief vlak behoeft onze doelgroep veelal ondersteuning. De bewoners vergaren gezamenlijk educatieve, emotionele, sociale en communicatieve vaardigheden.