Missie, Visie & Strategie


Missie

Binnen De Duijf gaan wij verder dan waar andere zorgorganisaties stoppen. Onze missie luidt derhalve:

“De extra stap zetten die nodig is om mensen verder te helpen”

Hierbij maakt het niet uit hoe complex of ingewikkeld de zorgvraag is. Wij geven niet op. De extra stap zetten wij vanuit onze intrinsieke motivatie en de sterke passie voor onze doelgroep. Deze passie wordt gedeeld door iedere medewerker die werkzaam is voor De Duijf. Door onze betrokkenen bevlogenheid met de cliënt wordt de ‘extra stap’ veelal vanzelf gezet. Hier krijgen wij energie van. De cliënt mag van De Duijf meer verwachten dan enkel ondersteuning binnen het kader van de indicatie. Wij ondersteunen onze cliënten op alle leefgebieden waar een hulpvraag is. Dit is voor iedereen anders. Dit is in onze filosofie essentieel in een goede ondersteuning van onze doelgroep.


Visie

Wij willen als organisatie in de zorg dé partij zijn waarbij iedereen de kansen en aandacht krijgt die zij verdienen. De vraag naar onze zorg en ondersteuning is groot en is de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Wij willen ondanks de stijgende vraag iedereen de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Hierdoor zullen wij ons huidige hulpaanbod steeds vergroten en uitbreiden.


Strategie

Binnen De Duijf staat de cliënt-hulpverlener relatie centraal. Wij vinden het zeer belangrijk dat er sterke en duurzame relaties worden opgebouwd met de cliënt waarbij vertrouwen het kernwoord is. Om deze vertrouwensband te realiseren geven wij de professionals hiertoe de ruimte en vrijheid.