Onze Aanpak

We werken aan de hand van een 8-fasen model. Dat ziet er als volgt uit:

8 fasen model

De Leefgebieden:
 

Zoals in figuur 4 is weergegeven, staan de volgende leefgebieden centraal in onze zorgverlening en ondersteuning:

1. Huisvesting

Woonsituatie van de cliënt;

2. Financiën

Financiële situatie van de cliënt en bestedingspatroon;

3. Sociaal functioneren

Relatie tussen de cliënt en zijn omgeving (waaronder zijn/haar gezin, familie, hulpverleners), inclusief zijn maatschappelijk gedrag (eventueel relatie met Justitie);

4. Psychisch functioneren

Het 'welbevinden' van de cliënt, inclusief eventueel psychiatrisch ziektebeeld en verslavingsgedrag;

5. Zingeving

Datgene wat de cliënt motiveert om te leven (bijvoorbeeld een levens- of geloofsovertuiging);

6. Lichamelijk functioneren

Fysieke gesteldheid van de cliënt en zelfzorg;

7. Praktisch functioneren

Huishoudelijke en technische vaardigheden, taalvaardigheden;

8. Dagbesteding

Dag-invulling van de cliënt (werk, sociale activering, hobby's, studieactiviteiten).

De begeleiders van De Duijf maken rapportages aan de hand van de 8 leefgebieden.